محصولات

برای مشاهده محصولات ، روی یکی از دسته های زیر کلیک کنید

پسته خام احمدآقایی دستچین درشت

160,000 تومان

خرید
پسته خام اکبری تو چین

140,000 تومان

خرید
پسته خام احمدآقایی

130,000 تومان

خرید
پسته خام فندقی درشت

125,000 تومان

خرید
پسته شور احمدآقایی دستچین درشت

162,000 تومان

خرید
پسته شور اکبری توچین

142,000 تومان

خرید
پسته شور احمدآقایی

132,000 تومان

خرید
پسته شور فندوقی درشت

127,000 تومان

خرید
مغز پسته ممتاز احمدآقایی

260,000 تومان

خرید
خلال پسته قزوین اعلا

360,000 تومان

خرید
آجیل تمام مغز ، ممتاز

175,000 تومان

خرید
پلویی پفکی

95,000 تومان

خرید
فندق با پوست خام ایرانی ( قزوین ) اعلا

630,000 تومان

خرید
فندق با پوست شور ایرانی ( قزوین ) اعلا

65,000 تومان

خرید
مغز فندق خام ایرانی اعلا

130,000 تومان

خرید
مغز فندق شور ایرانی اعلا

135,000 تومان

خرید
مغز گردو سوپر دوپر سفید

165,000 تومان

خرید
مغز گردو سفید درشت

145,000 تومان

خرید
مغز گردو خارجی ، شیلی سفید

135,000 تومان

خرید
مغز گردو سفید شکری

125,000 تومان

خرید
مغز گردو خورشتی درشت

100,000 تومان

خرید
گردو با پوست سفید خارجی

65,000 تومان

خرید
بادام
دانشنامه >>
مغز بادام خام ایرانی درشت

198,000 تومان

خرید
مغز بادام خام اسپانیایی ( خوش طعم )

173,000 تومان

خرید
مغز بادام خام آمریکایی درشت

148,000 تومان

خرید
مغز بادام شور ایرانی درشت

200,000 تومان

خرید
مغز بادام شور اسپانیایی (خوش طعم)

175,000 تومان

خرید
مغز بادام شور ایرانی درشت

175,000 تومان

خرید
هسته زردآلو شور شده

75,000 تومان

خرید
مغز بادام شور اصفهانی

145,000 تومان

خرید
مغز بادام شور آمریکایی درشت

128,000 تومان

خرید
بادام سنگ ایرانی

45,000 تومان

خرید
خلال بادام درشت

150,000 تومان

خرید
تخمه جابانی
دانشنامه >>
شور ممتاز

53,000 تومان

خرید
شور گلپر ممتاز

53,000 تومان

خرید
شور اعلا

47,000 تومان

خرید
شور

37,000 تومان

خرید
محبوب دو آتشه

33,000 تومان

خرید
محبوب زرد

33,000 تومان

خرید
درشت ممتاز

75,000 تومان

خرید
درشت اعلا

100,000 تومان

خرید
ذغال اخته
دانشنامه >>
تخمه آفتابگردان
دانشنامه >>
شمشیری درشت ایرانی

37,000 تومان

خرید
دور سفید درشت

32,000 تومان

خرید
سناتوری

30,000 تومان

خرید
مغز تخمه آفتاب گردان

40,000 تومان

خرید
آلو خشک
دانشنامه >>
طرقبه درشت ممتاز ، آفتابی

80,000 تومان

خرید
طرقبه اعلا ، آفتابی

65,000 تومان

خرید
بیرجندی ، آفتابی

75,000 تومان

خرید
نیشابوری درشت ، دودی

38,000 تومان

خرید
آلوشابلون ، میوه خشک

80,000 تومان

خرید
خاکشیر
دانشنامه >>
زرین پاک کرده

35,000 تومان

خرید
برگه زرد آلو
دانشنامه >>
برگه ممتاز ، دودی

50,000 تومان

خرید
برگه زردآلو سایه خشک

60,000 تومان

خرید
قیسی ۳×۴ سکه ای درشت

55,000 تومان

خرید
گوجه برغانی اعلا ( سیاه )

23,000 تومان

خرید
گوجه جنگلی درشت ( قرمز ، ترش )

23,000 تومان

خرید
تمبر هندی
دانشنامه >>
بسته ۲۵۰ گرمی

6,000 تومان

خرید
بادام هندی
دانشنامه >>
بادام هندی خام درشت ممتاز ، ۱۸۰

195,000 تومان

خرید
بادام هندی خام درشت ، 240

175,000 تومان

خرید
بادام هندی شور درشت ممتاز ،۱۸۰

200,000 تومان

خرید
بادام هندی شور درشت ، 240

180,000 تومان

خرید
آلبالو خشکه
دانشنامه >>
خشک ، کیسه ای

10,000 تومان

خرید
خشک ، کارتنی

10,000 تومان

خرید
گیلاس خشک
دانشنامه >>
برگه هلو
دانشنامه >>
برگ هلو ممتاز نیم دود

45,000 تومان

خرید
زعفران
دانشنامه >>
پیارم ممتاز

70,000 تومان

خرید
زاهدی

20,000 تومان

خرید
کشمش(مویز)
دانشنامه >>
مویز بی هسته سیاه درشت

85,000 تومان

خرید
مویز سیاه

75,000 تومان

خرید
مویز با هسته ( فخری ) شیرازی

34,000 تومان

خرید
کشمش سبز اعلا

40,000 تومان

خرید
کشمش سبز

36,000 تومان

خرید
کشمش سبز ملایری

32,000 تومان

خرید
کشمش پلویی اعلا

30,000 تومان

خرید
توت خشک
دانشنامه >>
توت خشک ممتاز والیان

160,000 تومان

خرید
مشهدی ممتاز

135,000 تومان

خرید
مشهدی اعلا

125,000 تومان

خرید
مشهدی

75,000 تومان

خرید
قمی ، ریز سفید

55,000 تومان

خرید
بادام زمینی
دانشنامه >>
مغز بادام زمینی آستانه ممتاز

45,000 تومان

خرید
مغز بادام زمینی چینی خام درشت

38,000 تومان

خرید
مغز بادام زمینی دو آتشه شور درشت

40,000 تومان

خرید
مغز بادام زمینی بی پوست سرکه نمکی

42,000 تومان

خرید
نخودچی
دانشنامه >>
نخودچی دو آتشه بی نمک

23,000 تومان

خرید
نخودچی دو آتشه شور

21,000 تومان

خرید
نخودچی بی نمک

21,000 تومان

خرید
تخمه کدو
دانشنامه >>
گوشتی شور ایرانی

55,000 تومان

خرید
گوشتی دوآتشه خارجی

55,000 تومان

خرید
مشهدی زبان ماری اعلا

50,000 تومان

خرید
آجیل ۴ مغز ممتاز ، شور

185,000 تومان

خرید
آجیل شیرین تمام مغز

125,000 تومان

خرید
آجیل مخلوط میوه خشک

110,000 تومان

خرید
آجیل شیرین اعلا ، خام

100,000 تومان

خرید
آجیل مخلوط اعلا شور

90,000 تومان

خرید
نخودچی و کشمش

33,000 تومان

خرید
انجیر خشک
دانشنامه >>
انجیر فوق پرک درشت

200,000 تومان

خرید
انجیر نیم پرک درشت

170,000 تومان

خرید
انجیر صد یک درشت

125,000 تومان

خرید
انجیر سفید

110,000 تومان

خرید
انجیر گوشتی

80,000 تومان

خرید