از طریق فرم زیر می توانید با پندوک در ارتباط باشید

با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۸۹۰۹۵۰۰

۰۹۹۱۵۵۱۰۰۲۰
( جهت ارتباطهای اینترنتی )

۸۸۹۹۰۰۴۸
( جهت ارتباط همکاران و سفارشهای عمده ، در ساعات اداری )

۳۳۹۶۱۰۰۴ (جهت ارتباط همکاران و سفارشات عمده در ساعات اداری)

آدرس : تهران ، خ ۱۵ خرداد شرقی ، بعداز خ ناصر خسرو ، سرای امید .
( جهت سفارشات کلی و سازمانی )

فروش وارتباط به صورت غیر حضوری
از ساعت ۹ تا ۲۱ تماس تلفنی ممکن است .
جهت مذاکره و سفارش به صورت عمده ، با هماهنگی به صورت حضوری ممکن است .

info@pandooknuts.com
جهت سفارشات عمده
retail@pandooknuts.com