خانه
دانشنامه
ذرت

بانک اطلاعاتی ذرت

معرفی

خواص ذرت

ذرت که به فارسی بلال نامیده می شودگیاهی است یک ساله ویک پایه دارای ساقه ای راست که ارتفاع آن تا4 مترمیرسدو

ذرت گیاه بومی امریکای مرکزی ومکزیک است وازآن جابه نقاط دیگردنیاراه یافته است.

برگ های ذرت متناوب ودرازمی باشد. گل های نرذرت به صورت خوشه ای است که مرکب ازسنبل های قرمزروشن می باشد. گل های ماده ی آن ازدوتاچهارگل تشکیل شده که درکناربرگ های ذرت قراردارد.

غشایی که روی بلال رامی پوشاند سبزرنگ ومانند برگ می باشد. دانه هی کروی شکل ذرت دراطراف محورمرکزی بلال قرارگرفته اند.این دانه هابه رنگ زردیاقهوه ای می باشند.

درانتهای بلال یک دسته تارزردرنگ مانند ابریشم قرارداردکه به آن کاکل ذرت می گویند .

 کاکل ذرت راقبل ازرسیدن کامل میوه یعنی قبل ازپژمرده شدن می چینندوبه سرعت خشک می کنند. کاکل ذرت بعدازخشک شدن رنگ قهوه ای پیدامی کند. جوشانده ی ساقه وسط بلال خونریزی ازبینی ، رحم و خونریزی عادت ماهانه را بند می آورد.

ویژگی ها و خواص

رنگ زردذرت مربوط به موادی به نام زئین وزیازانتین می باشد

.در صدگرم دانه ی ذرت خام مواد معدنی و ویتامین های زیر وجود دارد :

انرژی           350 کالری  / آب           9 گرم  /  پروتئین       9 گرم       /   چربی           4 گرم /

مواد نشاسته ای     72 گرم / کلسیم          22 میلی گرم / سدیم       1 میلی گرم / پتاسیم        285 میلی گرم /

فسفر           265 میلی گرم / آهن          2 میلی گرم   / ارسنیک     30 میلی گرم /  ویتامین آ     490 واحد /

ویتامین ب 1       0.4 میلی گرم    /   ویتامین  ب 2      0.12 میلی گرم / ویتامین  ب 3        2.2 میلی گرم 

  

کاکل ذرت دارای املاح معدنی مختلف ازجمله پتاسیم و کلسیم می باشد

 ذرت دارای ارزش غذایی فراوانی است.

 

 

آرد آن به علت نداشتن گلوتن (ماده ی چسب مانند گندم) قابلیت تهیه ی نان راندارد.بنابراین برای تهیه ی نان ذرت ، آردآن راباسایرغلات مخلوط می کنند.مصرف آرد ذرت به علت دارابودن مواد چربی وموادغذایی فراوان برای تقویت عمومی بیماران که دوره نقاهت خودرامی گذرانند. وهمچنین مسلولین توصیه می شود.

.ذرت ازنظرطب قدیم ایران سردوخشک است. 

ذرت غذای خوبی برای پیشگیری ازسرطان است.

 استفاده مداوم ازذرت  ازکرم خوردگی دندان جلوگیری می کند.

روغن ذرت اکلسترول خون راپایین می آورد.و برای درمان اگزما و بیماریهای پوستی مفید است . 

کاکل ذرت دردوناراحتی های دستگاه ادراری راتسکین می دهذ.سنگ مثانه ، التهاب مثانه ، ورم مثانه ودردمثانه راازبین می برد.

وبرای بیماری های قلب ونقرس مفیداست.

 برای ازبین بردن رسوبات ادراری ازهرنوع که باشدازدم کرده ی کاکل ذرت استفاده کنید.کاکل ذرت به طورکلی دستگاه ادراری راتمیزمی کند. 

انواع

.

پرسش و پاسخ

.

گالری تصاویر